Ger Groot

Muren van properheid

De vierde spreker in de reeks Over muren… en andere vrijheden is prof. dr. Ger Groot, filosoof aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en publicist voor o.a. NRC Handelsblad, Trouw en Filosofie Magazine.

Iedere muur vormt een scheidslijn tussen binnen en buiten: wij en zij. Vermoedelijk kan dat niet anders. Zonder te weten wat of wie we niet (willen) zijn zouden we niet weten wie we wel waren. Tegelijk dreigt die afweer onszelf de levensadem te benemen, want ook zonder het andere kunnen we niet bestaan. De muur is moreel en existentieel ambigu; hij functioneert alleen dankzij een zekere osmose.

Zo abstract als dat klinkt, zo concreet zijn de maatschappelijke, morele en politieke implicaties van die vaststelling. In zijn lezing beargumenteert Groot dat absolute uitsluiting aldus nooit te rechtvaardigen is; dat iedere scherpe grens of steile scheidsmuur een leugen is.

Olysaegers Ger Groot


Lezing door Ger Groot met aansluitend debat
woensdag 9 december 2009, van 19u. tot 21u.
Zaal Miry, departement Conservatorium van de Hogeschool Gent,
Hoogpoort 64, 9000 Gent.

Reserveren is gratis, via de website.


Binnenkort op Studium Generale:
16 december | Dirk Roofthooft leest Kafka

Zie voor het volledige programma: www.hogent.be/studiumgenerale

Hogeschool Gent


Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is kunt u hem altijd hier bekijken <privacy> Als u geen toezending van onze nieuwsbrief wenst, antwoordt u dan op deze e-mail met in de onderwerpregel de tekst "uitschrijven s.v.p.". In het bericht zelf vermeldt u het e-mailadres dat u uit ons mailbestand wilt laten verwijderen.