Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #8 - februari 2010 - Over muren... en andere vrijheden

Wouter Davidts
Van muur, wand en wal

De zevende spreker in de reeks ‘Over muren… en andere vrijheden’ is Wouter Davidts, Hoogleraar Moderne en Hedendaagse Kunst aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

In 1964 stelde de kunstenaar Joseph Beuys voor om de Berlijnse muur met vijf centimeter op te hogen zodat die “betere proporties” zou krijgen. Met dit ogenschijnlijk absurde maar tegelijk ingrijpende voorstel liet Beuys verstaan dat de rol en betekenis van muren, wanden en wallen van zowel esthetische als politieke aard zijn. In de loop van de 20ste eeuw hebben vele kunstenaars de onvermijdelijk centrale status van de wand in het humane bestaan bespeeld. De kunstgeschiedenis van de vorige eeuw biedt een prachtig panorama van werken die de muur tot onderwerp nemen of zelfs letterlijk als materiaal gebruiken. Aan de hand van een brede waaier van werken, van kunstenaars zo divers als Henri Matisse, Richard Serra, Doris Salcedo, Gordon Matta-Clark, Pedro Cabrita Reis en William Anastasi, zal Davidts in deze lezing ingaan op de vele manieren waarop wanden in de kunst worden bespeeld: als symbool voor begrenzing, omkadering of afbakening, of als pars pro toto voor de bepalende rol van architectuur, de bebouwde omgeving en de publieke ruimte.

Tot eind 2008 werkte Wouter Davidts als postdoctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent (UGent). Hij was tevens verbonden aan Goldsmiths, University of London (2006), aan het Lectoraat Beeldende Kunst van de Academie voor Kunst en Vormgeving/St Joost, ’s Hertogenbosch (2007) en aan het Henry Moore Institute, Leeds (2008). Hij is auteur van Bouwen voor de kunst? Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern (A&S/books, 2006) en publiceerde de voorbije jaren over het museum, hedendaagse kunst en architectuur in tal van tijdschriften, boeken en catalogi. Daarnaast schreef hij tentoonstellingsrecensies, was hij curator van de tentoonstelling Philippe Van Snick. Undisclosed Recipients (BK SM, Mechelen 2006, met Hilde Van Gelder) en stelde hij de tentoonstelling Beginners & Begetters samen voor Extra City, Centrum voor Hedendaagse Kunst, Antwerpen (2007).

Steven Jacobs
Wouter Davidts | © Koen van den Broek

Lezing door Wouter Davidts met aansluitend debat
woensdag 3 maart 2010, van 19u. tot 21u.
Zaal Miry, departement Conservatorium van de Hogeschool Gent,
Hoogpoort 64, 9000 Gent.

Reserveren is gratis, via de website.

Zie voor het volledige programma: www.hogent.be/studiumgenerale

Binnenkort
10 maart 2010 | Klaas Tindemans
17 maart 2010 | Gilbert Lemmens
24 maart 2010 | Jacques de Decker
31 maart 2010 | Stefan Hertmans & Pieter De Buysser


Bezoek ook onze Facebook-pagina voor het recentste nieuws en een groeiend foto-archief.


Hogeschool Gent

Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is kunt u hem altijd hier bekijken <privacy> Als u geen toezending van onze nieuwsbrief wenst, antwoordt u dan op deze e-mail met in de onderwerpregel de tekst "uitschrijven s.v.p.". In het bericht zelf vermeldt u het e-mailadres dat u uit ons mailbestand wilt laten verwijderen.

© 2010 ISKA | Studium Generale | inschrijven en/of uitschrijven