Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #10 - maart 2010 - Over muren... en andere vrijheden

Rondetafelgesprek
vanuit vier perspectieven

Debatavond in samenwerking met Universiteit Gent

Studium Generale voert de interdisciplinariteit hoog in het vaandel; elke jaargang opnieuw belichten we een thema vanuit een veelheid aan invalshoeken en disciplines. Niet om te zoeken naar overkoepelende uitspraken en syntheses, maar wel in tegendeel om diverse stemmen te laten weerklinken in een uitgebreid debat.

In samenwerking met het Studium Generale van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent brengen we als achtste avond van deze jaargang meteen vier van die stemmen samen op een levendige debatavond. Net zoals vorig jaar op de avond over de grenzen van de geneeskunde zal prof. dr. Jan De Maeseneer vier experts met uiteenlopende achtergronden aan het woord laten, en het debat tussen hen en het publiek in goede banen leiden.

Patrick Allegaert kijkt als artistiek directeur over de muren van de geschiedenis van de psychiatrie in het Museum Dr. Guislain en verbindt de wereld van kunst met die van psychiatrische zorg.

Gilbert Lemmens, adjunct-kliniekhoofd UZGent en gastprofessor UGent, kijkt als psychiater naar ‘diagnose’ als muren en begrenzingen, hoe de doorlaatbaarheid tussen binnen- en buitenwereld stoornissen veroorzaakt, en hoe we als samenleving met ziekten en zieke mensen omgaan.

Evelien Verhaeghe, dermatologe werkzaam op de dienst Dermatologie UZGent, ziet de huid als grens tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, en hoe aandoeningen van de huid zowel naar binnen als naar buiten invloed en betekenis krijgen.

Marc De Beer, architect UZGent, kijkt naar muren en vrijheden als architect: niet alleen muren als grenzen voor het individu, maar ook urbanisatie als grenzen en oriëntaties voor het menselijk samen-leven.

Jan De Maeseneer, voorzitter Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Universiteit Gent, probeert de verbinding tussen de vier perspectieven en met het publiek tot stand te brengen.

Over muren… en andere vrijheden: rondetafelgesprek vanuit vier perspectieven
woensdag 17 maart 2010, van 19u. tot 21u.
Zaal Miry, departement Conservatorium van de Hogeschool Gent,
Hoogpoort 64, 9000 Gent.

Reserveren is gratis, via de website.

Zie voor het volledige programma: www.hogent.be/studiumgenerale

Binnenkort

24 maart 2010 | Jacques de Decker
31 maart 2010 | Stefan Hertmans & Pieter De Buysser


Bezoek ook onze Facebook-pagina voor het recentste nieuws en een groeiend foto-archief.


Hogeschool Gent

Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is kunt u hem altijd hier bekijken <privacy> Als u geen toezending van onze nieuwsbrief wenst, antwoordt u dan op deze e-mail met in de onderwerpregel de tekst "uitschrijven s.v.p.". In het bericht zelf vermeldt u het e-mailadres dat u uit ons mailbestand wilt laten verwijderen.

© 2010 ISKA | Studium Generale | inschrijven en/of uitschrijven