Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #11 - november 2010 - De mens... maat van alle dingen

Fouad Laroui
Islamisme, een humanisme?

Op woensdag 10 november houdt Fouad Laroui om 19 uur de inaugurale lezing van het Studium Generale in zaal Miry van Hogeschool Gent (Conservatorium, Hoogpoort 64 te GENT).

Klaas Tindemans

Fouad Laroui (Marokko, 1958) studeerde wiskunde, natuurkunde en bouwkunde in Parijs en heeft een doctoraat in de econometrie. Hij doceert momenteel Franse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam.
Fouad Laroui is de auteur van zes romans, van wie de laatste (Une année chez les Français) op de short list van de Prix Goncourt 2010 stond. Hij publiceerde ook twee poëziebundels in het Nederlands. In 2006 verscheen van hem een essaybundel over het islamisme die veel deining veroorzaakte: De l 'islamisme, Paris; in het Nederlands verschenen bij De Geus onder de titel: Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging.

In zijn lezing Islamisme, een humanisme? zal Fouad Laroui vertrekken vanuit de vraag wat humanisme eigenlijk is. Vervolgens zal hij enige historische achtergrond geven bij de wijze waarop het humanisme bloeide binnen de islamitische beschaving. Hij zal betogen dat het islamisme van nu absoluut geen humanisme is. Ten slotte zal hij ingaan op de vraag hoe we islam en humanisme weer kunnen conciliëren en zal hij enkele voorstellen formuleren voor het 'post islamisme'.

Na afloop van de lezing is er ruimte voor vragen en reacties van het publiek.

Op deze avond wordt ook het nieuwe jaarboek van Studium Generale voorgesteld. Deze uitgave van Academia Press bundelt de teksten van de lezingen van de jaargang 2009-2010 en twee studentenpapers.

De lezingen zijn gratis, iedereen welkom.


Binnenkort

23 november 2010 ---> uitzonderlijk op dinsdag !!
TOM NAEGELS, auteur
'Communities'
1 december 2010
MARC REUGEBRINK auteur, winnaar Gouden Uil 2008
'Het mensbeeld in de literatuur'
8 december 2010
DIRK DE MEYER, architect, Universiteit Gent
'Architectuur en mensbeeld'
15 december 2010
GERTRUDIS VAN DE VIJVER filosoof, Universiteit Gent
'Het mensbeeld in de filosofie'

Zie voor het volledige programma: www.hogent.be/studiumgenerale


Bezoek ook onze Facebook-pagina voor het recentste nieuws en een groeiend foto-archief.


Hogeschool Gent

Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is kunt u hem altijd hier bekijken <privacy> Als u geen toezending van onze nieuwsbrief wenst, antwoordt u dan op deze e-mail met in de onderwerpregel de tekst "uitschrijven s.v.p.". In het bericht zelf vermeldt u het e-mailadres dat u uit ons mailbestand wilt laten verwijderen.

© 2010 | Studium Generale | inschrijven en/of uitschrijven