Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #12 - november 2010 - De mens... maat van alle dingen

Tom Naegels

Vorige week is het studium van start gegaan met een geslaagde lezing van Fouad Laroui, gevolgd door een pittig debat over het islamisme.

Deze week - uitzonderlijk op dinsdag 23 november 2010 – buigt Tom Naegels zich over de vraag of de mens de maat is van alle dingen.

Tom Naegels

Sinds het verschijnen van zijn verfilmde roman Los staat schrijver, journalist en columnist Tom Naegels (1975) bekend als de chroniqueur van het hedendaagse, stedelijke België. Tom Naegels is ook al jaren de veelgelezen commentator van de waan-van-de-dag, in zijn zaterdagse column in De Standaard. Daarnaast is hij ook gewoon journalist voor die krant.

Als opinieschrijver merkt Tom Naegels dat de debatten die hem interesseren en waar hij geregeld aan deelneemt, een aantal eigenschappen gemeen hebben. Ten eerste: het zijn "culturele" debatten, discussies over onze maatschappij, hoe die verandert en hoe we die verandering eventueel kunnen sturen. Dat geldt uiteraard voor het debat over de multiculturele samenleving, maar ook voor dat over "zinloos geweld", de verharding van de samenleving, en de effecten daarvan op onze kinderen: worden ze almaar vroeger almaar gewelddadiger? En ten slotte geldt het zeker ook voor het debat over de rol en de relevantie van de kunstenaar: moeten kunstenaars zich uitspreken tegen het nationalisme? Moeten ze concerten organiseren voor verdraagzaamheid? Begrijpen ze eigenlijk wel iets van de fenomenen waar ze zich over uitspreken? Kan het iemand iets schelen waar ze hun petities over schrijven? Of zijn ze alleen relevant als ze iets contra-intuïtief doen: als ze zich bijvoorbeeld vòòr nationalisme uitspreken?
Wat deze debatten ook gemeen hebben (dat is dan "ten tweede") is dat ze heel vaak opnieuw gevoerd worden, haast als in een loop, zonder dat er ooit een uitkomst is, en dat er ieder jaar wel iemand opstaat die roept "Wat ik te zeggen heb, dat heeft nu eens nog nooit iemand gezegd, sterker, het wordt me belét dat te zeggen, ik màg het niet zeggen want het is afschuwelijk taboedoorbrekend! Aaaah, ik word monddood gemaakt!!!" Terwijl er in de voorgaande jaren tien-tal-len anderen geweest zijn die identiek hetzelfde geroepen hebben, en allemaal in hetzelfde heilige geloof dat zij dapper waren en taboedoorbrekend, en dat ze daarom door een stalinistische elite werden gemuilkorfd.
En ten derde: het zijn zeer emotionele, gepolariseerde debatten, die sterk samenhangen met de identiteit van de deelnemers, wat ervoor zorgt dat er veel persoonlijke motieven gaan meespelen, deelnemers geërgerd gaan raken, en er heel veel misverstanden ontstaan.
Het is over dat laatste dat Tom Naegels zal spreken: het misverstand als moeder van het meningsverschil. Niet het accidentele misverstand uiteraard, maar het systematische: het misverstand dat ervoor zorgt dat je kan debatteren tot je een ons weegt, volgend jaar staat er weer iemand op die heel het debat van vooraf aan gaat voeren. Omdat ergens tussen jouw mond en zijn oren, je woorden tot gruis zijn verworden.
Tom Naegels gaat op zoek naar de wortels van dat misverstand. Hij heeft het over de erfenis van '68, de Gravensteengroep, Facebook, de islam, Yves Leterme, onze pers en de onduidelijkheid over wie nu eigenlijk de oppermachtige elite is, tegen wie dit land van underdogs zich kan verzetten. En hij stelt de vraag die hem al langer kwelt: heeft het, in deze omstandigheden, eigenlijk wel zin om aan om het even welk debat deel te nemen?

Tom NaegelsTom Naegels

Meer info:
www.tomnaegels.be

Na afloop van de lezing is er ruimte voor vragen en reacties van het publiek.

De lezingen zijn gratis, geen reservatie nodig, iedereen welkom.


Wordt verwacht

1 december 2010
MARC REUGEBRINK auteur, winnaar Gouden Uil 2008
'Het mensbeeld in de literatuur'

8 december 2010

DIRK DE MEYER, architect, Universiteit Gent
'Architectuur en mensbeeld'

15 december 2010

GERTRUDIS VAN DE VIJVER filosoof, Universiteit Gent
'Het mensbeeld in de filosofie'

Zie voor het volledige programma: www.hogent.be/studiumgenerale


Bezoek ook onze Facebook-pagina voor het recentste nieuws en een groeiend foto-archief.


Hogeschool Gent

Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is kunt u hem altijd hier bekijken <privacy> Als u geen toezending van onze nieuwsbrief wenst, antwoordt u dan op deze e-mail met in de onderwerpregel de tekst "uitschrijven s.v.p.". In het bericht zelf vermeldt u het e-mailadres dat u uit ons mailbestand wilt laten verwijderen.

© 2010 | Studium Generale | inschrijven en/of uitschrijven