Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #13 - november 2010 - De mens... maat van alle dingen

Marc Reugebrink

"En toch… Over nut en noodzakelijkheid van literatuur voor de mensheid"

Op woensdag 1 december houdt Marc Reugebrink om 19 uur de derde lezing van het Studium Generale in zaal Miry van Hogeschool Gent (Conservatorium, Hoogpoort 64 te GENT).

Tom Naegels

De positie van de literaire auteur is er de laatste decennia niet echt beter op geworden. Hij bevindt zich in een omgeving die enkel en alleen door economische factoren gedefinieerd lijkt te worden. Het discours over literatuur in de openbare ruimte lijkt een stille dood gestorven, wat elke discussie over kwaliteit, betekenis (maatschappelijk en anderszins), over ideologische implicaties en wat dies meer zij tot iets futiels maakt. Ook in het voortgezet onderwijs is literatuur stilaan op de terugtocht, op last van de onderwijsinspectie zelf, zo blijkt.
Wat gaat daarmee eigenlijk verloren? Literatuur heeft in de afgelopen anderhalve eeuw weinig anders gedaan dan tonen hoe onwerkelijk onze werkelijkheid wel niet was en hoe weinig de mens paste binnen de meer algemene definities die er over hem bestonden. Als literatuur het belangrijkste medium was voor het humanistisch gedachtegoed, zoals algemeen wordt beweerd, dan heeft ze hoogstens aangetoond hoezeer dat gedachtegoed zelf failliet was.
Daarmee lijkt de rekening wel gemaakt — van de literatuur, van het humanisme. Wat rest is postliteratuur, posthumanisme en de zegeningen van de vrije markt.
En toch…
Marc Reugebrink is een auteur die zich van meet af aan heeft verzet tegen zowel de destructiepoëtica's van de moderne literatuur als tegen het alomtegenwoordige consumentisme. Met een hardnekkigheid die misschien even dwaas als heroïsch is zoekt hij in deze lezing nogmaals naar een waarde van literatuur die verder gaat dan de amusementswaarde die vandaag de dag alleen nog overgebleven is. Het wordt een lezing tussen scheldcannonade en smeekbede in, met onder andere uitstapjes naar de personalistische literatuuropvatting van half vergeten auteurs als Ter Braak en Du Perron en naar het engagementsdebat dat in de literatuur al sinds de romantiek wordt gevoerd.

Marc Reugebrink (1960) debuteerde als dichter in 1988 met Komgrond, een bundel die werd bekroond met de Lucy B. en C. W. Van der Hoogtprijs. Daarna verschenen nog een dicht-, een essaybundel en vier romans. Zijn derde roman, Het grote uitstel, werd bekroond met De Gouden Uil 2008. Reugebrink zat in diverse redacties van literaire tijdschriften, waaronder De Gids in Nederland en yang in België. Hij was werkzaam als recensent voor o.m. De Volkskrant, De Groene Amsterdammer en De Morgen. Recentelijk verscheen de roman Menens.

Extra info:
Blog van Marc Reugebrink

Na afloop van de lezing is er ruimte voor vragen en reacties van het publiek.

De lezingen zijn gratis, geen reservatie nodig, iedereen welkom.


Wordt verwacht

8 december 2010

DIRK DE MEYER, architect, Universiteit Gent
'Architectuur en mensbeeld'

15 december 2010

GERTRUDIS VAN DE VIJVER filosoof, Universiteit Gent
'Het mensbeeld in de filosofie'

Zie voor het volledige programma: www.hogent.be/studiumgenerale


Bezoek ook onze Facebook-pagina voor het recentste nieuws en een groeiend foto-archief.


Hogeschool Gent

Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is kunt u hem altijd hier bekijken <privacy> Als u geen toezending van onze nieuwsbrief wenst, antwoordt u dan op deze e-mail met in de onderwerpregel de tekst "uitschrijven s.v.p.". In het bericht zelf vermeldt u het e-mailadres dat u uit ons mailbestand wilt laten verwijderen.

© 2010 | Studium Generale | inschrijven en/of uitschrijven