Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #15 - december 2010 - De mens... maat van alle dingen

Gertrudis Van de Vijver

Over het mensbeeld in de filosofie

Woensdag 15 december om 19 uur houdt Professor Van de Vijver (UGent) de laatste lezing van de najaarsreeks. Zij zal spreken over het mensbeeld in de filosofie. Deze lezing van het Studium Generale gaat door in zaal Miry van de Hogeschool Gent (Conservatorium, Hoogpoort 64 te GENT).

Gertrudis Van de Vijver is als filosofe verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zij is er het hoofd van het Centrum voor Kritische Filosofie, waar onderzoek wordt verricht in de transcendentale filosofie, zowel vanuit historisch als wetenschapsfilosofische hoek. Haar onderzoek is gecentreerd rond complexe dynamische systemen, zelf-organisatie en complexiteit, gearticuleerd m.b.t. levende en psychische systemen. Haar aandacht gaat meer en meer uit naar het thema van de objectiviteit, dat ze bestudeert vanuit Kant, Husserl en de psychoanalyse.

De stelling die Professor Van de Vijver zal ontwikkelen is dat we ons in de loop der eeuwen van de gedachte dat de mens de maat is van alle dingen, hebben toegewerkt naar een steeds verdergaande ongerustheid naar wat de grond van de maat zelf is, naar wat de maat van de maat is, en dus, naar wat de mens is of kan zijn te midden van andere bewegende en eventueel denkende dingen. Dat die ongerustheid zich op een specifieke manier heeft gearticuleerd sinds de moderniteit, is wat aan de orde zal zijn.

"Er zijn drie denksporen die ik zal volgen. Het eerste betreft de gedachte dat met de moderniteit, en pas vanaf dan, een bepaalde visie op het subject ingang heeft gevonden en dat deze visie intrinsiek te maken heeft met de wetenschappelijke middelen of procedures van objectivering die zich vanaf dat moment begonnen te doen gelden. Het tweede denkspoor vertrekt van een uitspraak van de psychoanalyticus Jacques Lacan, die stelt dat het subject van de psychoanalyse slechts mogelijk is vanuit het subject van de wetenschap. Het derde denkspoor gaat uit van een klein, maar formidabel interessant en leesbaar boekje van Giorgio Agamben, "Infancy and History", en trekt het spoor van de moderniteit en de postmoderniteit door vanuit de gedachte dat het de ervaring is die met de wetenschap teloor is gegaan. Dat deze drie denksporen met elkaar te verknopen zijn, is wat ik wil tonen. Als er tijd genoeg is, zal ik dit alles illustreren aan de hand van wat ondertussen "de kleine filosofie van de loopse teef" is gaan heten. Deze toont immers goed de koppige vasthechting aan het object aan, de inspanning die nodig is om zich daarvan te bevrijden en de subjectieve bibbering die daarmee gepaard gaat, evenals de haast om in een ander object, zogenaamd van een hogere orde, de hele zaak van verslaving aan het object en subjectieve vertwijfeling van bij het begin opnieuw te lanceren."

Voor meer informatie, zie www.criticalphilosophy.ugent.be

Na de lezing zal Mark De Kesel een nagesprek houden over de lezing.
Marc De Kesel (PhD filosofie) is verbonden aan de Arteveldehogeschool Gent
en de Faculteit der Religiewetenschappen van Radboud Universiteit Nijmegen
(meer info). Vanuit zijn interesse voor
continentale filosofie, publiceert hij over ethiek, kunst- en cultuurkritiek, politieke filosofie, religietheorie en de receptie van de Shoah. Recentelijk verscheen van hem: Goden breken – Essays over monotheïsme (Amsterdam: Boom, 2010).

Na afloop van de lezing is er ruimte voor vragen en reacties van het publiek.

De lezingen zijn gratis, geen reservatie nodig, iedereen welkom.


Wordt verwacht

OPGELET:
DE LEZING VAN 9 FEBRUARI IS AFGELAST
De voorjaarsreeks start op 16 februari.

Zie voor het volledige programma: www.hogent.be/studiumgenerale


Bezoek ook onze Facebook-pagina voor het recentste nieuws en een groeiend foto-archief.


Hogeschool Gent

Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is kunt u hem altijd hier bekijken <privacy> Als u geen toezending van onze nieuwsbrief wenst, antwoordt u dan op deze e-mail met in de onderwerpregel de tekst "uitschrijven s.v.p.". In het bericht zelf vermeldt u het e-mailadres dat u uit ons mailbestand wilt laten verwijderen.

© 2010 | Studium Generale | inschrijven en/of uitschrijven