Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #16 - februari 2011 - De mens... maat van alle dingen

Jos Geysels

Wat is politieke ecologie?

Het is een hele eer om bij de start van het voorjaarsseizoen van het Studium Generale Jos Geysels* te mogen verwelkomen.

Tom Naegels
© foto Katrijn Michiels

Jos Geysels zal het jaarthema 'De mens, de maat van alle dingen' benaderen vanuit ecologisch perspectief. Meer in het bijzonder zal hij stilstaan bij de vraag wat politieke ecologie is:
> Is het ecologisme een aparte ideologische stroming? Of is het enkel een 'bekommernis', die probleemloos in andere ideologieën kan ingeschoven worden?  
> Is het  een heterogene verzameling van gedachten van utopisten, natuurbeschermers en fanatieke wereldverbeteraars?
> Of is de politieke ecologie  een  specifieke ideologische stroming, die historisch gezien niet alleen een reactie is op andere stromingen, maar een eigen synthese maakt? In die benadering is het ecologisme niet te herleiden tot een 'plusversie' van een andere ideologie, of een 'vergroening' van andere ideologische verhalen.

Het ecologisme bevat  een relatief coherente set van inzichten en visies. Het is een inspiratie voor een brede groene stroming, met daarin de groene beweging, de milieubeweging, de groene partijen, groene consumenten…
Jos Geysels zal bij het uitwerken van zijn betoog aandacht besteden aan de kritiek van de ecologie op de huidige economie, samenleving en politiek; de uitgangspunten en het mensbeeld en aan de hefbomen voor verandering: het kringloopprincipe, het rechtvaardigheidsprincipe en het autonomieprincipe…

* Jos Geysels (1952) was parlementslid en voorzitter van Agalev. Sinds zijn afscheid van de actieve politiek in 2004 is hij voorzitter van 11 11 11, van het Fonds van de Letteren en van 'Decenniumdoelen 2017', een platform van armoedeorganisaties en arbeidersbewegingen. Hij is Minister van Staat.
De lezing van Jos Geysels gaat door op woensdag 16 februari om 19 uur in zaal Miry van de Hogeschool Gent (Conservatorium, Hoogpoort 64 te GENT).

Na afloop van de lezing is er ruimte voor vragen en reacties van het publiek.

De lezingen zijn gratis, geen reservatie nodig, iedereen welkom.


Wordt verwacht

23 februari 2011
Patrick Primavesi
2 maart 2011
Paul Verhaeghe
9 maart 2011
Peter Venmans

Zie voor het volledige programma: www.hogent.be/studiumgenerale


Bezoek ook onze Facebook-pagina voor het recentste nieuws en een groeiend foto-archief.


Hogeschool Gent

Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is kunt u hem altijd hier bekijken <privacy> Als u geen toezending van onze nieuwsbrief wenst, antwoordt u dan op deze e-mail met in de onderwerpregel de tekst "uitschrijven s.v.p.". In het bericht zelf vermeldt u het e-mailadres dat u uit ons mailbestand wilt laten verwijderen.

© 2010 | Studium Generale | inschrijven en/of uitschrijven